03 ژوئن

ابعاد استاندارد مصنوعات چوبی بر اساس نیاز و چگونگی استفاده و تا حدودی شکل و شمایلات آن طراحی می گردد.
اندازه های استاندارد میز نهارخوری
ارتفاع متوسط میز نهارخوری ۷۲ تا ۷۵ سانتیمتر
ابعاد (عرض و طول) میز نهارخوری چهار نفره ۹۰ در ۹۰ سانتیمتر
ابعاد (عرض و طول) میز نهارخوری هشت نفره ۱۰۵ در ۲۱۰ سانتیمتر
در واقع هر دو نفر که اضافه می شود ۶۰ سانتیمتر به طول آن نیز اضافه می شود

ابعاد استاندارد میز مطالعه
ارتفاع متوسط میز مطالعه ۷۵ تا ۷۸ سانتیمتر
طول و عرض آن بر اساس طرح و الگو متفاوت است

ابعاد استاندارد صندلی
ارتفاع متوسط صندلی از زمین تا نشیمن ۴۲ تا ۴۵ سانتیمتر
متوسط طول و عرض کف صندلی ۴۰ سانتیمتر با تلرانس ۲ سانتیمتر
ارتفاع متوسط صندلی از زمین تا انتهای پشتی ۸۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر

ابعاد استاندارد تختخواب
ارتفاع تختخواب معمولا ۳۵ سانتیمتر است
ابعاد (عرض و طول) تختخواب یک نفره ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر
ابعاد (عرض و طول) تختخواب یک نفره (۱۸۰ یا ۱۶۰) در ۲۰۰ سانتیمتر

ابعاد استاندارد زیرتلویزیون
ارتفاع زیرتلویزیون از زمین تا مکان نشیمن تلویزیون معمولا ۷۵ سانتیمتر
طول و عرض آن بر اساس طرح و الگو متفاوت است

ابعاد استاندارد میز پذیرایی جلوی مبل (عسلی(
ارتفاع متوسط میز پذیرایی جلوی مبل (عسلی) ۴۵ سانتیمتر
طول و عرض آن بر اساس طرح و الگو متفاوت است

ابعاد استاندارد کتابخانه
ارتفاع کتابخانه معمولا ۱۸۰ سانتیمتر
ارتفاع جاکتابی کتابخانه معمولا ۳۲ تا ۳۵ سانتیمتر
عمق کتابخانه حداقل ۲۵ سانتیمتر

ابعاد استاندارد کمد لباس
ارتفاع کمد لباس معمولا ۱۸۰ سانتیمتر
عرض کمد لباس معمولا ۶۰ سانتیمتر
عمق کمد لباس معمولا ۶۰ سانتیمتر

دیدگاه بگذارید